Category Archives: Հետաքրքիր նյութեր

Հնդկական առակներ

  Advertisements

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Իմ գրադարանը | Leave a comment

Մորիս Քորնելիս Էշեր

Մորիս Քորնելիս Էշեր from qnqush

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Մաթեմատիկա, Uncategorized | Leave a comment

Էքսպերիմենտ

Գիտնականը փորձել է երկրի վրա դրախտ ստեղծել: Տեսնենք, թե ինչ է դրանից ստացվել…

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Իմ գրադարանը, Uncategorized | Leave a comment

Ամփոփում եմ, բայց չեմ ավարտում….

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Գրականություն, Uncategorized | Leave a comment

Արտավազդ Փելեշյան «Տարվա եղանակներ»

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Իմ գրադարանը, Uncategorized | Leave a comment

Հանդիպում Ալբերտ Իսոյանի հետ

Posted in Հետաքրքիր նյութեր, Գրականություն, Իմ գրադարանը | Leave a comment

Մայրենի լեզու

Posted in Հայոց լեզու, Հետաքրքիր նյութեր, Uncategorized | 1 Comment